Contoh Surat Lamaran kerja Makalah Mustaqim


Perihal             : Lamaran Pekerjaan
Lampiran         : 1 Berkas


Kepada Yth :
Bapak/Ibu Kepala SMA Google
Mountana America

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
            Nama Lengkap                        : Mohammad Mustaqim
            Tempat, Tanggal Lahir            : Gresik, 08 November 1986
Alamat Rumah                        : Jl. Sumber Suci RT 06/RW 01 Desa. Pangkah
  Wetan Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik
Telepon                                   : 085 645 926 387
Email                                       : Mustaqim.m@hotmail.com
Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di Intansi yang Bapak / Ibu Pimpin, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
1.      1 Lembar daftar riwayat hidup
2.      1 Lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk
3.      1 Lembar foto kopi Sertifikat Pelatihan Internet, Email, dan Web Blog
4.      2 Lembar foto kopi Sertifikat Bahasa Inggris
5.      1 Lembar pas foto berukuran 4 x 6
6.      1 Lembar foto kopi Ijazah SMK

Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan, besar harapan saya supaya Bapak / Ibu Pimpinan berkenan menerima surat lamaran pekerjaan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.
                                                                                   Surabaya, 19 Juli 2012
                                                                                            Hormat saya,                     


                                                                                    (Mohammad Mustaqim)

0 Response to "Contoh Surat Lamaran kerja Makalah Mustaqim"

Post a Comment

Please give comment. Thanks